Alarm sisteml?ri. Siqnalizasiya. T?hl?k?sizlik

  • Фото: Alarm sisteml?ri. Siqnalizasiya. T?hl?k?sizlik

Alarm sisteml?ri. Siqnalizasiya. T?hl?k?sizlik (n?zar?t) kameralar? v? sisteml?ri.
Y?ks?k s?sli sirenalar, 6 n?mr?y? z?ng, 3 n?mr?y? sms, ist?nil?n vaxt obyekt? z?ng ed? bilm?k imkan? (he? k?s olmad?qda bel?) – b?t?n bu funksiyal?ar? ?z?nd? c?ml?ndir?n alarm sisteml?ri v? ya siqnalizasiyalar Sizin, yax?nlar?n?z?n, m?lk v? obyektinizin tam t?hl?k?sizliyini qorumaq ????n ?v?zedilm?z bir sistemdir.
(Bundan ?lav? dig?r t?hl?k?sizli sisteml?ri d? sat?l?r v? qura?d?r?l?r) .
T?hl?k?sizlik texnikas?na 1 il z?man?t verilir. Bu m?dd?t g?st?ril?n texniki xidm?t tam pulsuzdur.
V?t?nimizin ist?nil?n b?lg?sin? g?lirik.


← вернуться в Охранное оборудование, системы безопасности в Баку

special logo
Цена: 11 012 манат
В других валютах
Город: Баку
Дата: Суббота, 24 Январь 2015
Просмотров: 118 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: