Domofonlar, kabelsiz domofon

  • Фото: Domofonlar, kabelsiz domofon

Domofonlar / kabelsiz domofon / Foto v? video yaddas / M??ahid? kameralar? v? sisteml?ri

Az?rbaycan?n b?t?n b?lg?l?rind? Sizin t?hl?k?sizliyinizin ke?iyind? dayanma?a haz?r?q. Siz? y?ks?k keyfiyy?tli, z?man?tli (yaz?l?) t?hl?k?sizlik kamera v? sisteml?rimizi t?klif edirik.
M?asir g?r?n??l? domofonlar?m?z Siz? z?ngi ?alan ??xsl? g?r?nt?l? v? s?li ?laq? yaratma?a imkan ver?c?kdir. R?ngli ekran, LCD monitor, trubkas?z domofonlar yadda?l? v? yadda?s?zd?r. Yadda?l? domofonlar vasit?si il? Siz evd? (ist?nil?n ?razid?) olmad???n?z m?dd?td? bel? qap?n?z?n z?ngini ?alan ??xsin ??klini v? ya videosunu g?r? bil?c?ksiniz.
X?susi apparatlar vasit?si il? Siz qap?n? i??rid?n bel? a?a bil?rsiniz (qap?ya yax?nla?madan, i?inizd?n ayr?lmadan) .
G?rd?y?m?z i?il?rin keyfiyy?tin? ?saslanaraq tam ?minlikl? se?iminizi LifeGuardda etm?yinizi m?sl?h?t g?r?r?k.
Azerbaycanin istenilen bolgesinde xidmet gosteririk.

Z?man?t, Keyfiyyy?t, PULSUZ texniki xidm?t Bizd?n,
Se?im Sizd?n!
Tel: (012) 480 35 17
Mob: (055) 895 69 96
B. S?f?ro?lu 155
Nigar ?f?ndiyeva
Email: nigarefendiyeva. lifeguard. az@gmail. com
nigar@lifeguard. az


← вернуться в Охранное оборудование, системы безопасности в Баку

special logo
Цена: 180 манат
В других валютах
Город: Баку, B.Seferoglu 155
Дата: Понедельник, 28 Октябрь 2013
Просмотров: 164 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: