T?hl?k?sizlik kameralar?.

  • Фото: T?hl?k?sizlik kameralar?.

SEOTECH
?irketi Sizin t?hl?k?sizliyinizi d?s?n?r?k t?qdim edir:
N?zar?t kameralar? v? DVR: Bu kameralar?n k?m?yi il? Siz ist?diyiniz ?raziy?, obyekt?, ev? n?zar?t ed?, DVR-?n k?m?yi il? is? g?r?nt?l?ri uzun m?dd?t (bir yaxud bir ne?? ay) yadda saxlaya bil?rsiniz.
Siz h?m d? bu g?r?nt?l?ri d?nyan?n ist?nil?n n?qt?sind?n internet vasit?si il?izl?y? bil?rsiniz.
Domofonlar: Domofonlar?m?z Siz? qap?n?z?n z?ngini basan ??xsl? g?r?nt?l? v? s?sli ?laq? yaratma?a imkan ver?c?k, Siz qap?n?z? ic?rid?n a?a bil?c?k, evd? olmad???niz vaxt kiml?rin qap?n?z??ald???n? domofonun yadda?indan g?r? bil?c?ksiniz.
Alarm sisteml?ri: H?r?k?t?, o?urlu?a, yan??ina, qaz s?zmas?na, ???? s?nmas?na h?ssas sisteml?r Sizin t?hl?k?sizliyinizi qoruyacaq. T?hl?k? an?nda eyni vaxtda 5 n?mr?y? h?y?can z?ngi g?l?c?kdir.
Turniket ve ?laqbaum: Ist?nil?n ?razinin giri? ve ??x???n? m?hdudla?d?rmaq.
Biometrika: Kart, barmaq izi v?g?zl? ke?id sisteml?ri. Giri? – ??x?? saatlar?n?n qeyd? al?nmas?.
B?t?n n?v t?hl?k?sizlik v? n?zar?t sisteml?rinin sat??i v? qura?d?r?lmas?.
B?t?n m?hsullar?m?za 1 il z?man?t veririk. Z?man?t m?dd?ti ?rzind? texniki servisimiz pulsuzdur.
Az?rbaycan?n b?t?n b?lg?l?rind? xidm?t g?st?ririrk.

Elave melumat ucun:
Seotech. cavid@gmail. com
aygun. bayramova. 92@bk. ru

055 245 25 74
B Aygun.


← вернуться в Системы видеонаблюдения в Баку

special logo
Цена: 50 манат
В других валютах
Город: Баку, Yasamal
Дата: Среда, 20 Август 2014
Просмотров: 109 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: