T?hl?k?sizlik sisteml?ri v? kameralar?

  • Фото: T?hl?k?sizlik sisteml?ri v? kameralar?

T?hl?k?sizlik sisteml?ri v? kameralar?

Seotech firmas? Siz? ?n m?asir texnologiyan? t?klif edir. Bizd? m?asir g?n?m?z?n t?l?bl?rin? cavab ver?n ist?nil?n t?hl?k?sizlik sisteml?ri v? kameralar? topdan v? ya p?rak?nd? ??kild? sat?l?r. Bu kameralar vasit?si il? Siz D?nyan?n ist?nil?n yerind?n evinizi, i? yerinizi, yax?nlar?n?z?, i??il?rin nizam-intizam?n? izl?y? bil?c?ksiniz. Bununla yana?? arxiv? daxil olub, ?vv?lki g?nl?r? d? baxacaqs?n?z.
Bizd? Siz? laz?m ola bil?n h?r n?v t?hl?k?sizlik sisteml?ri d? sat?l?r v? qura?d?r?l?r.
Qura?d?rma i?l?ri ill?rc? bu i?d? ?al??an m?t?x?ssis ustalara t?hvil verilir.
N?tic?nin Sizi raz? salaca??ndan ??bh? etmirik.
T?hl?k?sizlik texnikas?na 1 il z?man?t verilir. Bu m?dd?t g?st?ril?n texniki xidm?t tam pulsuzdur.
V?t?nimizin ist?nil?n b?lg?sin? g?lirik.
Nuray B.


← вернуться в Детективные, охранные услуги в Баку

special logo
Цена: 11 012 манат
В других валютах
Город: Баку
Дата: Суббота, 07 Февраль 2015
Просмотров: 119 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: